Artikelen door Ton Plones

Veiligheid en duurzaamheid gaan hand in hand

Bij het waarborgen van veiligheid hoeft duurzaamheid niet verloren te gaan. In de Arbowet (Artikel 15) staat beschreven aan welke kennis een bedrijfshulpverlener moet voldoen. De manier waarop deze kennis wordt geworven staat daar in tegen vrij. BHV Care heeft een manier bedacht waarbij veiligheid en duurzaamheid samengaat.  Reguliere klassikale BHV Cursus  De reguliere klassikale BHV wordt in grote aantallen uitgevoerd waardoor dit impact heeft op het milieu. Bij het maken van deze klassikale cursus is er niet gedacht aan klimaatverandering en/of gezondheidsrisico’s. Terwijl veiligheid en duurzaamheid echt wel samen gaan. Bij de online Cursus van BHV Care zijn de hoofdpijlers veiligheid en duurzaamheid. Deze twee worden op allerlei manieren doorgevoerd.  Lees onderstaand hoe wij dit doen:  Duurzaam Wij gebruiken geen milieuverontreinigende blussers die bij reguliere praktijktraining wel worden gebruikt. De cursus is volledig online te volgen waardoor de cursisten niet meer naar locatie toe hoeven te rijden Als wij (met uitzondering) toch op locatie nodig zijn zullen wij ons vervoeren met Elektrisch vervoer Veilig Doordat cursisten individueel worden getoetst zullen zij alleen slagen met genoeg kennis. (dit is bij klassikale cursus niet het geval) Kennis blijft langer in stand doordat je bij BHV Care onbeperkte toegang hebt tot de module en het terugkijken van digitale instructies, video’s en toetsen. Alles kennis die in de Arbowet (artikel 15) staan beschreven zijn nauwkeurig doorgevoerd in de online BHV Cursus van BHV Care  

Groene & Duurzame BHV

Een groene en duurzame BHV cursus! De online cursus van BHV Care is betaalbaar, duurzaam én volledig online te volgen! Door het online volgen van de cursus zullen onderstaande reguliere praktijk opleiding aspecten komen te vervallen. Wat een positief effect op het milieu heeft.  Sterk milieuverontreinigende blussers In Nederland zijn er ongeveer 500.000 mensen opgeleid tot BHV’er. Al deze mensen zorgen er voor dat er jaarlijks ongeveer 1 miljoen kilo CO2 bij blusoefeningen weggespoten wordt, wat een enorme impact op het milieu heeft. Per training wordt ongeveer 20 kg. CO2 uitgestoten en 3 kg. Propaan. De online BHV Cursus van BHV Care is volledig online te volgen waardoor dit niet meer nodig is. Rijden naar oefenlocatie Ook hoef je niet meer naar de oefenlocaties toe te rijden. Per jaar zijn er ongeveer 33.300 groepen die worden getraind op het gebied van BHV en herhaling BHV. Dit zijn per dag ongeveer 13.300 cursisten. Per dag worden er dus gemiddeld 166 groepen BHV getraind. Hiervoor moeten cursusleiders naar de bedrijven toe of cursisten naar de trainingslocaties toe. Dit houdt in dat al deze auto’s gemiddeld 1 miljoen kilo CO2 per jaar uitstoten.

BHV in één dag

BHV in één dag? Bij BHV Care kan je het volledige BHV Programma binnen 3,5 uur afronden!  De cursus van BHV Care is volledig online te volgen, bevat video’s en is interactief waardoor je veel duurzamer te werk gaat dan de reguliere praktijk opleiding.  De voorgaande cursisten deden gemiddeld 210 minuten over de volledige BHV cursus. Het fijne aan de online BHV cursus van BHV Care is dat je op ieder moment van de dag een gedeelte kan oppakken. Leer in je eigen tijd, op je eigen device, waar en wanneer je maar wilt. Als je stopt met de cursus kun je de volgende keer weer verder gaan waar je bent geëindigd.  Het is dus aan jou zelf of je de cursus in één keer achter elkaar afrond of in gedeeltes. Je kan al binnen 24 uur, nadat je je hebt aangemeld met de cursus beginnen. Het doen van de cursus is op deze manier erg flexibel en minder tijdrovend.  Duurt het toch te lang? Bij het niet afronden van de cursus zorgt BHV Care ervoor dat je een melding krijgt. Deze melding wordt gegeven door middel van een push bericht. Dit bericht kan per mail of op je mobiel via de app ontvangen worden. In dit bericht staat een herinnering aan de cursus zodat je deze niet vergeet. Check het Dashboard! Als je cursussen voor meerdere personen hebt afgenomen krijgt de contactpersoon een dashboard waar je de vorderingen van de cursisten kan bekijken. Je ziet precies hoeveel procent van de BHV cursus de cursisten op […]