Veelgestelde vragen

Een BHV-cursus is een training die bedrijfshulpverleners opleidt om adequaat te reageren op noodsituaties op de werkplek. BHV betekent dan ook voor Bedrijfs Hulp Verlener.

Onze cursussen bij BHV.care zijn zo compleet mogelijk ingericht, inclusief toets en certificaat. Hierdoor is een praktisch onderdeel niet noodzakelijk. 

De kosten van een BHV-cursus zijn vanaf €17,00 voor een module Reanimatie. De basiscursus BHV kost €46,00 en de herhaling kost €36,00.

De leermethode van BHV.care biedt voordelen zoals flexibiliteit, online toegang tot lesmateriaal en ondersteuning met animaties en video’s en starten en stoppen wanneer je wilt. Daarnaast biedt een online cursus van BHV.care duurzaamheid, veiligheid, betaalbaar en kwaliteit. Lees op de pagina ‘Waarom BHV.care?’ wat dit precies inhoudt.

AED staat voor Automatische Externe Defibrillator, een apparaat dat wordt gebruikt bij reanimatie om het hartritme te herstellen.

Een BHV-cursus behandelt onderwerpen zoals levensreddend handelen, brandbestrijding, evacuatie en ontruiming tijdens noodsituaties.

Je kunt de BHV-cursus online volgen via www.BHV.care, waardoor je de training op je eigen tempo kunt afronden.

Een BHV-certificaat is één jaar geldig. Je dient dan ook je kennis in stand te houden. Na dat jaar kun je gewoon de herhaling BHV doen. Je hoeft niet bij ons opgeleid te zijn om de herhaling bij ons te kunnen doen.

Ja, de cursus van BHV.care wordt ondersteund met animaties en video’s voor een effectievere leerervaring.

Het volgen van een BHV-cursus is essentieel voor het snel en adequaat leren hoe men moet handelen bij noodsituaties, wat levens kan redden op de werkplek. Uit onderzoek met testgroepen is gebleken dat de kennis meer dan 40% beter blijft hangen dan klassikaal opgeleide cursisten.

Alles wordt zo duidelijk mogelijk uitgelegd waardoor praktisch oefenen niet meer noodzakelijk is.

U kunt bij bhv.care de jaarlijkse herhalingstraining volgen en certificeren. De geldigheid staat op uw certificaat.

Het is verplicht om een BHV-cursus te volgen wanneer dit door wet- en regelgeving wordt voorgeschreven of wanneer de werkgever/opdrachtgever dit vereist.

BHV staat voor Bedrijfshulpverlening, een training gericht op het verlenen van eerste hulp en het adequaat reageren op noodsituaties op de werkplek.

Ja, de BHV-opleiding van BHV.care is wettelijk erkend en voldoet aan de geldende normen en eisen van artikel 15 in de Arbowet.

Brandweerlieden kunnen mogelijk in aanmerking komen voor ontheffing, afhankelijk van hun voorafgaande opleiding en ervaring. Bij het korps volg je vaak al voldoende cursussen om je deskundigheid aan te tonen. Wel adviseren we je om dit ook vast te leggen, neem contact op met BHV.care voor meer informatie.

In de Arbowet staat dat iedere werkgever verplicht is bedrijfshulpverlening te organiseren en één of meer bhv’ers aan te wijzen. Het aantal bhv’ers is afhankelijk van de grootte van het bedrijf en de risico’s die er spelen. Deze risico’s volgen uit een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Het is goed om meerdere bhv’ers binnen een bedrijf te hebben. Dat biedt flexibiliteit tijdens vakanties en ziekteperiodes. Het ARBO Portaal is een website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hierbij staat onder andere dat bhv’ers goed moeten worden opgeleid (Arbowet, artikel 15 lid 3). Over de vorm en inhoud van opleiding zijn geen regels opgesteld. De opleidings- en trainingsbehoefte mag worden afgestemd op de RI&E binnen een bedrijf. De onlinecursus van BHV.Care voldoet aan de richtlijnen die door NIBHV, Rode kruis, Nederlandse Reanimatieraad en het Oranjekruis zijn opgesteld. Uw RIE en eventueel uw opdrachtgever kan leidend zijn in eventueel te stellen opleidingseisen.

Ja, als gediplomeerde EHBO’er kun je ontheffing krijgen voor de module levensreddende handelingen. Volg dan de module Brandbestrijding en evacuatie.

Nee, de opleiding zelf is niet nieuw. Echter, de manier waarop de cursus wordt gegeven is wel nieuw. Wij zijn van mening dat leren anno nu veel simpeler, interessanter en minder belastend kan. Daarnaast is de opleiding ontwikkeld waarbij de milieubelasting, leergemak en nieuw denken centraal staat.

Ieder bedrijf is anders. Het aantal benodigde BHV’ers wordt bepaald op basis van de RI&E (Risico-Inventarisatie en -Evaluatie) van het bedrijf. Er dienen te allen tijde voldoende BHV’ers te zijn die in staat zijn binnen 3 minuten na het ontstaan van de calamiteit actieve hulp te kunnen verlenen op het gebied van: levensreddend handelen, brandbestrijding en evacuatie en ontruiming.

Ja, de cursus is beschikbaar in het Nederlands en Engels om aan diverse behoeften te voldoen.

De BHV opleiding van BHV.care voldoet aan de Europese- en Nederlandse Arbowetgeving.

Als cursist krijg je een inlogaccount waarmee je kunt inloggen op het platform van BHV.care om de BHV-cursus te starten. De cursus kan ook met een App gevolgd worden.

De cursus kun je op je eigen tempo volgen. Gemiddeld duurt de cursus 2,5 uur, maar uiteindelijk duurt de cursus zo lang als je zelf wil. Je bent officieel BHV’er wanneer je de cursus volledig hebt afgesloten.

Als contactpersoon heb je een eigen dashboard waarop je de ontwikkelingen van alle cursisten kunt volgen. De kosten zijn eenmalig €59,50 maar boven 25 cursisten gratis.

BHV.care staat bekend om zijn effectieve online BHV-cursussen en kwalitatieve trainingen voor bedrijfshulpverleners. Wil je meer weten over BHV.care? Lees hier meer over het ontstaan van BHV.care.

Ja, doordat de cursus online beschikbaar is, is het mogelijk om de BHV-cursus ook in het buitenland te volgen.