Een online cursus bedrijfshulpverlening Engels voor Engels sprekenden

Nederlandse bedrijven zijn zeer internationaal georiënteerd. Zo zijn er veel buitenlandse medewerkers bij Nederlandse bedrijven in dienst en in sommige bedrijven is Engels zelfs de voertaal. Ook deze bedrijven moeten voldoen aan de strenge veiligheidsrichtlijnen van de arbowetgeving. Wanneer er Engels sprekende werknemers zijn die BHV’er worden, dan is het nodig dat de cursus in het Engels wordt gegeven. Niet alle BHV instructeurs spreken Engels en soms maakt dit een BHV cursus duurder. Bij BHV Care is een cursus bedrijfshulpverlening Engels geen enkel probleem. Omdat de cursus online is, kan er gekozen worden voor of Nederlands of Engels. Zo kunnen ook Engels sprekende werknemers BHV’er worden.

Ook de cursus bedrijfshulpverlening in het Engels is duurzaam

Naast de cursus bedrijfshulpverlening in het Nederlands, werkt ook de cursus bedrijfshulpverlening in het Engels van BHV Care op dezelfde wijze. De cursus is op unieke wijze opgezet, omdat praktijklessen niet meer nodig zijn. Hierdoor mag deze cursus van BHV Care de meest duurzame BHV cursus genoemd worden. Doordat er geen praktijklessen meer nodig zijn, wordt er tijdens de cursus geen onnodige CO² uitgestoten. Toch voldoet de cursus volledig aan de richtlijnen van de arbowetgeving. Engels sprekende werknemers kunnen de video’s goed volgen en worden zo ook zeer gekwalificeerde BHV’ers.

Engelse online bedrijfshulpverlening cursus volgen met BHV Care

Wordt er in jouw bedrijf Engels gesproken of heb je medewerkers in dienst die Engels spreken? Laat de taalbarrière je niet tegenhouden om Engels sprekende medewerkers BHV’er te laten worden. De meeste BHV cursussen zijn alleen Nederlandstalig, maar met BHV Care kun je ook een Engelse online bedrijfshulpverlening cursus volgen. In de online leeromgeving is gemakkelijk over te schakelen van Nederlands naar Engels, waardoor je Engels sprekende medewerkers net zo goed als BHV’er worden opgeleid als Nederlandse werknemers. Ook de Engelstalige BHV cursus voldoet aan alle richtlijnen volgens de arbowetgeving.

Direct bestellen