Volg succesvol een BHV cursus in Amsterdam

Volgens de Arbowetgeving, dienen werkgevers in het geval van nood en calamiteiten bedrijfshulpverleners (BHV´ers) aan te stellen. Hoeveel BHV´ers je in dienst moet hebben, is afhankelijk van de grootte van de organisatie. Iedereen die dit wil kan een BHV´er worden, mits zij natuurlijk goed getraind worden. Een BHV cursus in Amsterdam bestaat uit een cursus Levensreddende Eerste Handelingen (LEH) en een evacuatietraining. Wanneer de medewerkers(s) de BHV cursus in Amsterdam succesvol hebben afgerond, heb je als werkgever voldoende kennis in huis om adequaat te handelen tijdens calamiteiten.

Een unieke BHV cursus online in Amsterdam

Betreffende de werkzaamheden, komt het je als medewerker misschien helemaal niet uit om een BHV cursus te volgen? In de praktijk kost dit je toch al snel een paar dagdelen. Maar het kan ook anders en veel gemakkelijker met de unieke BHV cursus online in Amsterdam van BHV Care. Met onze methode hoef je geen geen tijd vrij te maken om naar een cursuslocatie te reizen en enkele uren in een leslokaal te zitten. Je volgt de cursus thuis in je eigen omgeving of op je werk in jouw tempo. De cursus bevat dus geen praktijkgedeelte en is dis ook niet nodig vanwege de samenstelling van de cursus.

Een BHV cursus online volgen in Amsterdam bij BHV Care

De online BHV cursus online volgen in Amsterdam van BHV Care biedt veel voordelen. Naast het beter indelen van tijd om aan de cursus te besteden, zijn de animaties en filmpjes altijd weer terug te kijken om je kennis te verversen. Door de online werkmethode ben je duurzaam bezig. Deze BHV cursus online volgen in Amsterdam, houdt in dat je nagenoeg geen CO² meer uitstoot. Je hoeft niet te reizen naar de cursuslocatie en er worden geen milieuonvriendelijke brandblussers leeggespoten, zoals tijdens een reguliere praktijkles het geval is. Onze online BHV cursus voldoet geheel aan artikel 15 van Arbowet, alleen wordt deze op de meest moderne wijze gegeven.

Direct bestellen