Organiseer jij een ontruimingsoefening?

Als bedrijf is er altijd een kans dat je te maken krijgt met een evacuatie. Uiteraard is het risico wat hoger bij bedrijven die in bepaalde bedrijfstakken actief zijn, zoals bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of met explosief materiaal. Een ongeluk zit altijd in een klein hoekje, maar juist daarom is de Arbowetgeving ook zo streng. De Arbowet verplicht bedrijven om de nodige maatregelen te nemen om de veiligheid van de medewerkers te waarborgen. Een ontruimingsoefening kan behoren tot één van de maatregelen die je neemt. Zo weten alle medewerkers welke route zij moeten volgen en verloopt en echte ontruiming rustiger. Wel moet je hiervoor één of meerdere BHV´ers in je bedrijf hebben.

Hoe organiseer je zo soepel mogelijk een ontruimingsoefening op locatie?

Een ontruimingsoefening op locatie is af en toe nodig. Niet alleen kan het personeel dan kennismaken met de vluchtroutes binnen het bedrijf, een ontruimingsoefening op locatie geeft ook bepaalde knelpunten aan. Zo kan het ontbreken aan nooduitgangen, zijn er obstakels aanwezig op de vluchtroute of wordt een ontruiming te chaotisch aangepakt. Deze problemen moet je aanpakken, zodat een eventuele ontruiming in de toekomst probleemloos verloopt. Als werkgever kun je terugvallen op werknemers met een BHV certificaat. Zij hebben geleerd hoe je een ontruiming in goede banen leidt. Zij zullen ook bij een ontruimingsoefening op locatie zinvol en effectief ingezet kunnen worden.

Een ontruimingsoefening op eigen locatie met behulp van BHV´ers

Hoe organiseer je een ontruimingsoefening op eigen locatie ordelijk? Een ontruimingsoefening dient als blauwdruk voor een echte evacuatie bij een eventuele calamiteit. Hierbij kun je niet zonder BHV´ers. Met één of meerdere BHV´ers, voldoe je als bedrijf aan de Arbowet en bovendien heb je kennis in huis over hoe een ontruiming moet verlopen. Je kunt je BHV´ers een online BHV cursus van BHV Care aanbieden. Hierdoor kunnen zij vanuit huis hun kennis opdoen en in het bezit komen van een officieel erkent BHV certificaat.

Direct bestellen