Veiligheid en duurzaamheid gaan hand in hand

Bij het waarborgen van veiligheid hoeft duurzaamheid niet verloren te gaan. In de Arbowet (Artikel 15) staat beschreven aan welke kennis een bedrijfshulpverlener moet voldoen. De manier waarop deze kennis wordt geworven staat daar in tegen vrij. BHV Care heeft een manier bedacht waarbij veiligheid en duurzaamheid samengaat. 

Reguliere klassikale BHV Cursus 

De reguliere klassikale BHV wordt in grote aantallen uitgevoerd waardoor dit impact heeft op het milieu. Bij het maken van deze klassikale cursus is er niet gedacht aan klimaatverandering en/of gezondheidsrisico’s. Terwijl veiligheid en duurzaamheid echt wel samen gaan. Bij de online Cursus van BHV Care zijn de hoofdpijlers veiligheid en duurzaamheid. Deze twee worden op allerlei manieren doorgevoerd.  Lees onderstaand hoe wij dit doen: 

Duurzaam

  1. Wij gebruiken geen milieuverontreinigende blussers die bij reguliere praktijktraining wel worden gebruikt.
  2. De cursus is volledig online te volgen waardoor de cursisten niet meer naar locatie toe hoeven te rijden
  3. Als wij (met uitzondering) toch op locatie nodig zijn zullen wij ons vervoeren met Elektrisch vervoer

Veilig

  1. Doordat cursisten individueel worden getoetst zullen zij alleen slagen met genoeg kennis. (dit is bij klassikale cursus niet het geval)

  2. Kennis blijft langer in stand doordat je bij BHV Care onbeperkte toegang hebt tot de module en het terugkijken van digitale instructies, video’s en toetsen.

  3. Alles kennis die in de Arbowet (artikel 15) staan beschreven zijn nauwkeurig doorgevoerd in de online BHV Cursus van BHV Care