BHV brand en ontruiming

Leer stapsgewijs over brandveiligheid en hoe je mensen veilig kunt evacueren. BHV Care’s cursus brandveiligheid en evacuatie leert je, onder andere, brandklassen te onderscheiden en hoe je blusmiddelen effectief kan inzetten. Een BHV cursus brandbestrijding en ontruiming biedt jou de kennis, vaardigheden en het vertrouwen om adequaat te handelen in geval van brandincidenten en effectieve evacuaties te coördineren. Deze uitgebreide cursus voorziet jou van essentiële informatie en praktische training om branden te herkennen, ze op de juiste manier te blussen en een veilige en efficiënte ontruiming te organiseren.

BHV ontruimingsplan

Tijdens de BHV cursus brandbestrijding en ontruiming wordt uitgebreid ingegaan op verschillende aspecten van brandveiligheid. Je leert niet alleen over de verschillende soorten branden, maar ook over de oorzaken en de manieren waarop ze zich kunnen verspreiden. Daarnaast krijg je inzicht in de risico’s die specifieke situaties met zich meebrengen, zoals een brand in een elektriciteitskast. Je leert hoe je adequaat kunt reageren op deze specifieke situaties en welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen om de veiligheid te waarborgen.

€ 27,- per persoon (excl. BTW)

  • Wat is brand?
  • Brandklassen & blusmiddelen
  • Blusmiddelen controleren & gebruiken
  • Evacueren in een noodgeval
  • Cursus certificaat
  • ± 1 uur