Ontruimingsoefening

  • Duur 1 dagdeel
  • Voor gehele bedrijf
  • Prijs op aanvraag

Een ontruimingsoefening is een verplicht onderdeel in ieder bedrijf en stamt voort uit de Arbowet. Afhankelijk van de  grootte van een bedrijf kan de ontruiming kleinschalig- of grootschalig worden beoefent. Artikel 15 van de Arbowet zegt: Dat u moet kunnen alarmeren en evacueren (of ontruimen in noodsituaties).

Kleine bedrijven zullen vaak al met een korte instructie en een rondgang door de BHV’ers op weg geholpen kunnen worden terwijl de grotere bedrijven ook daadwerkelijk de ontruiming fysiek met BHV’ers en personeel moeten trainen.

Bedrijven zullen dit vervolgens ook moeten aantonen door middel van een logboek of een rapportage. In Nederland dient ieder bedrijf tenminste één keer per jaar de ontruiming te oefenen zodat iedereen weet wat hij/zij moet doen in geval van een calamiteit. Het is raadzaam u daarbij te laten begeleiden door onze  Professionals die weten waarover ze praten en ook daarvoor zijn opgeleid met ruim 30 jaar internationale ervaring.

Laat u door ons objectief voorlichten zodat u uw eigen keuze kunt maken wat voor uw bedrijf het beste is.

Bel  vrijblijvend 020-2441956.