Online BHV cursus met een erkend BHV certificaat

Waar kun je online je BHV cursus doen en een erkend BHV certificaat halen?

 

BHV.care: online BHV cursus met een erkend BHV certificaat. Kan dat trouwens, een betrouwbare online BHV cursus en een erkend BHV certificaat, zonder praktijkdag? Het antwoord is: “Jazeker”. Nu er al meer dan 10.000 BHVers in Nederland zijn opgeleid met de online BHV Care cursus, is het de nieuwe norm.

BHV.care staat voor betrouwbare, heldere en complete informatie en dat komt grotendeels door  Ton.  Wie?

Dhr. Ton Plones is eigenaar van BHV Care. Dit is iemand waar je op kunt vertrouwen: veteraan, veiligheidsspecialist, voormalig rijksinstructeur bij de brandweer en al bijna 28 jaar ondernemer met het onderwerp Bedrijfshulpverlening. Ton is de autoriteit als het gaat om BHV regelgeving en normstelling bij BHV Care en hij heeft een encyclopedische kennis van de arbowet.

Kennis blijft langer in stand doordat je bij BHV Care onbeperkte toegang hebt tot de module en het terugkijken van digitale instructies, video’s en toetsen. De online cursus is Arbo Approved dit houdt in dat de cursus voldoet aan de arbowet, artikel 15.

BHV Care toetst personen individueel waardoor de veiligheid beter wordt gewaarborgd dan bij de reguliere klassikale toetsingen. Door individuele toetsing zal ieder persoon na slaging van de toets genoeg kennis hebben en een waardig en erkend certificaat krijgen.

Het arboportaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt:

“Het aanstellen van een bedrijfshulpverlener (BHV’er) helpt om de veiligheid in het bedrijf te vergroten. Een BHV’er is een werknemer die is opgeleid om bij gevaarlijke situaties medewerkers en gasten hulp te verlenen.

Wat doet een BHV’er dan?

Een bedrijfshulpverlener (BHV’er) is opgeleid om in geval van nood de werknemers en klanten in veiligheid te brengen. Zo weet een BHV’er hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet verlenen. Een BHV’er kan bijvoorbeeld mensen reanimeren en verbanden aanleggen.

Elk bedrijf is verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van interne bedrijfshulpverlening. Dat kan op verschillende manieren. Daarom is het aantal bhv’ers niet wettelijk vastgelegd.

Bij het bepalen van de manier van bedrijfshulpverlening en het aantal bhv’ers moet rekening gehouden worden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die bij het betreffende bedrijf horen. De directeur/eigenaar van een bedrijf mag zelf ook als bhv’er optreden. Bij afwezigheid van de directeur is het wel van belang dat altijd iemand aanwezig is die zijn taken kan overnemen.

Aandachtspunten voor bedrijfshulpverlening

  • Laat BHV’ers ongeveer één keer per jaar een herhalingscursus volgen.
  • Spreid BHV’ers zo veel mogelijk over de verschillende locaties/afdelingen in het bedrijf, in geval van nood is snel kunnen handelen (ter plaatse zijn) heel belangrijk.
  • Het is verstandig om medewerkers met een interne functie (binnendienst) aan te stellen als BHV’er.
  • Verplicht werknemers niet om BHV’er te worden, vrijwillige betrokkenheid van de werknemer is doorgaans het beste.
  • Om het werk te stimuleren kan het bedrijf een BHV’er een jaarlijkse vergoeding geven voor zijn extra taken.”